Hobro Fjord

Mariager Fjord også kaldet Hobro Fjord eller Fjorden ved Hobro er med sine ca. 35 km (42 km i strømrenden) Danmarks længste fjord. Bredden af Mariager Fjord varierer mellem 4½ km på det bredeste sted og 250 m ved Hadsund. Fjorden har et areal på ca. 47 km² og en dybde på ned mod 30 m . Fjorden i Hobro danner sydgrænse for Himmerland og nordgrænse for Kronjylland.

Hobro_fjord

Geologisk formodes fjorden at være dannet længe før istiden. Under og efter istiden har gletcheris og strømmende smeltevand sammen med ændringer i havspejlet dannet nutidens fjord. Tidligere har man formodet, at fjorden i Hobro var en tunneldal.

Mariager Fjord er dyb inderst og mere fladvandet yderst – en såkaldt tærskelfjord. Herved kommer den inderste del af fjorden til at danne et bassin med begrænset vandudskiftning. Dette fører nogle somre til iltsvind og hermed fiskedød.

I bunden af fjorden findes Hobro, lidt østligere på sydsiden Mariager og yderst – ca. 10 km fra åbningen til Ålborg Bugt – Hadsund, hvor en bro forbinder de to sider. Alle tre byer har under industrialiseringen haft en økonomi baseret på let transport ved skib og jernbane.

Ved sydsiden af fjordens munding har Overgård Gods i Flemming Junckers ejertid inddæmmet et større areal, som anvendes til landbrug. Det har været diskuteret, om inddæmningen på 1700 tønder land (godt 9 km²) har påvirket fjordens miljø væsentligt. Modelberegninger viser at “proppen i hullet” har reduceret vandudskiftningen i Inderfjorden med ca. 3%.

Leave a Reply